22 Kasım 2017 tarihinde Türmob  Odalar Arası Uygulama Birlikteliği Çalıştayı Haksız Rekabet ve Disiplin İşlemleri Türmob Kongre ve Eğitim Merkezinde Odaların Yönetim, Disiplin ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurullarının katılımı ile gerçekleşmiştir.

Meslek mensuplarımızın en büyük sorunlarından biri olan haksız rekabet eylemleri ile mücadelenin daha kurumsal bir yapı içersinde sürdürülmesi gerekliğinin ortaya çıkması nedeniyle, 2007 yılında Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Yönetmelik ile haksız rekabet oluşturan eylemler açıkça sayılarak belirlenmiştir.

Teknolojik gelişmeler, haksız rekabetle mücadelede yeni bir alan açmış, bu mücadelenin Oda bünyesinde oluşturulan kurulların yanında elektronik yazılımlar aracılığıyla da sürdürülmesine olanak vermiştir.

3568 sayılı Yasa da Disiplin Yönetmeliğinde; mesleğin vakar ve onuruna aykırı eylem ve davranışlarda bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ve yahut görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında; muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla birtakım disiplin cezalarının uygulanacağı düzenlenmiştir. Yine aynı mevzuatta disiplin işlemlerinin nasıl yürütüleceğine yer verilmiştir.

Uygulamada görülen sorunlar ve yargıya intikal etmiş olaylardan çıkarılan sonuçlar dikkate alınarak disiplin uygulamalarında birlikteliği sağlamak gerekliliği ortaya çıkmış, bu amaçla bir uygulama birlikteliği çalıştayı yapılmıştır.

Tüm bu gelişmeler dikkate alınarak bazı aksaklıklara dikkat çekmek, Odalarımız arasında uygulama birlikteliğini sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla yapılmış olup, çalıştayın meslek örgütüne ve meslektaşlara hayırlara vesile olması temennisi ile sona ermiştir.