Tesmer


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi Manisa Şubesi, TÜRMOB-TESMER’in olurlarıyla 01 Haziran 2006 tarihinde  faaliyete başladı.

 Sadık İRİER başkanlığında yapılan ilk toplantıda; (2006-2008) dönemi Manisa Tesmer Şubesi Yönetimi Başkan Yardımcılığına Uğur Dündar, Tesmer Sekreterliğine Figen İlhan, Saymanlık görevine Uğur Hasacar ve Koordinatör Üyeliğe Sedat Güler getirilerek çalışmalara start verildi.

 Bugüne kadar Oda bünyesinde yürütülen Staj, Sınav ve eğitim işlemleri bundan böyle Tesmer Manisa Şubesi çatısı altında sürdürülecekti. 

 Gerek meslek mensuplarının, gerekse aday meslek mensuplarının staja başlama, stajları ve sınavları sırasında eğitimleri konusunda düzenlenecek konferans, seminer ve bilgilendirme toplantıları ile meslek örgütüne iyi birer meslektaş olarak kazandırılabilmeleri için çalışmalara hız verildi.   

 19. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası, (2008-2010) yeni dönem Temel Eğitim ve Staj Merkezi Manisa Şubesi görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Sadık İRİERBaşkan
Ercan ERSANBaşkan Yardımcısı
Figen İLHANSekreter
Uğur HASACARSayman
Sedat GÜLER  Koor. Üye

29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında (2010-2013) döneminde Temel Eğitim ve Staj Merkezi Manisa Şubesi görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur,

Sadık İRİERBaşkan
Ercan ERSANBaşkan Yardımcısı
Figen İLHANSekreter
Uğur HASACARSayman
Ali YAMANERKoor. Üye

25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında (2013-2016) döneminde Temel Eğitim ve Staj Merkezi Manisa Şubesi görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur,

Sadık İRİERBaşkan
Bahri KÜÇÜKOĞULLARIBaşkan Yardımcısı
Savaş ÖZTÜRKSekreter
Kadri ARSLANSayman
Bilal ÖZÜKIRMIZIKoor. Üye

 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında (2016-2019) döneminde Temel Eğitim ve Staj Merkezi Manisa Şubesi görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur,

İsmet TANERBaşkan
Bilal ÖZÜKIRMIZIBaşkan Yardımcısı
Bahri KÜÇÜKOĞULLARISekreter
Savaş ÖZTÜRK
Sayman
Sedat GÜLERKoor. Üye

25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında (2019-2022) döneminde Temel Eğitim ve Staj Merkezi Manisa Şubesi görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur,

Uğur HASACARBaşkan
Fikret MERTBaşkan Yardımcısı
Mustafa ÜYESekreter
Deniz Gürel ÇAKIRSayman
Mümin CANBAZKoor. Üye

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında (2022-2025) döneminde Temel Eğitim ve Staj Merkezi Manisa Şubesi görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur,

Uğur HASACARBaşkan
İsmail ERSİNBaşkan Yardımcısı
Tuğçe ARDIÇSekreter
Deniz Gürel ÇAKIRSayman
Aslı KOCAÖĞÜTKoor. Üye

Yönetim Kurulu halen görevlerini sürdürmektedir.

Adaylarımıza mesleğimizin bilgi mesleği olduğunu, gelişen teknoloji ve iletişim nedeniyle hızla eskimekte olan bilgilerimizin bu hızlı değişim ve gelişim sürecinde sürekli geliştirerek daha bilinçli meslek mensupları olmaları yönünde bilinçlendirmemiz TESMER Manisa Şubesi olarak en büyük hedef ve sorumluluğumuzdur.