Tesmer Yönetim Kurulu 20.06.2019 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş olup Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

 

Başkan            Uğur HASACAR
Başkan Yrd.    Fikret MERT

Sekreter           Mustafa ÜYE
Sayman            Deniz Gürel ÇAKIR
Koor Üye          Mümin CANBAZ