06.12.2019 CUMA MANİSA MADENİ SANATKARLAR ODASI BAŞKANI SAYIN HALİL KIRLI VE MANİSA BAKKALLAR ODASI BAŞKANI SAYIN SAFFET TAŞKINCAN ZİYARETİ