Oda


13 Haziran 1989 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”na göre yıllardan beri gündemde olan örgütlenme nihayet yaşama geçiriliyordu.  

Odamız Kuruluşuna ilişkin, 28/12/1989 tarihinde yapılan toplantı sonucu;    A.Sırrı ERGÖZ başkanlığında oluşturulan müteşebbis heyette, Başkan Yardımcısı olarak Sadık İRİER, Sekreter Erhan UFUK, Sayman M.Tufan ÖNGEN ve  Üye M.Fevzi YURTSEVENLER görev alarak örgütlenme çalışmaları başlatılmıştır. 

Yasanın yayımlanmasının ardından 29/01/1990 tarihinde T.C.Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Geçici Kurul Başkanlığı’na Odamızın tüzel kişilik kazanması için başvuruda bulunulmuş ve 09/02/1990 tarihli onay ile bu başvurumuz uygun bulunmuştur.  

Üyelerimize ilk Geçici İzin Belgeleri Geçici Kurul Başkanı Orhan MORGİL tarafından Sanayi ve Ticaret Odası Lokalinde dağıtılmıştır.  

Odamızın tüzelkişilik kazanmasından ve kuruluş çalışmaları tamamlandıktan sonra,   26 Mayıs 1990 tarihinde ilk Olağan Genel Kurulumuz yapılmış ve 27 Mayıs 1990 tarihindeki seçimlerden sonra;  

A.Sırrı ERGÖZOda Başkanı
M.Fevzi YURTSEVENLERBaşkan Yardımcısı
Sadık İRİERSekreter
Ali ŞAHİNSayman
Erhan UFUKKoor. Üye

olarak göreve başlamışlar ve 30 Mayıs 1992 tarihine kadar görevlerini sürdürmüşlerdir. 

1990-1992 döneminde Oda Yönetim Kurulu, meslektaşlar arasında birlikteliği sağlamak ve örgütlülüğü arttırmak üzere örgütlenme çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Oda İç Yönetmeliği uyarınca İlçe Temsilcilikleri ve Çalışma Komisyonları oluşturuldu. 

30 Mayıs 1992 tarihindeki 3ncü Genel Kuruldan sonra 31 Mayıs 1992 tarihindeki seçimler sonucunda;

A.Sırrı ERGÖZBaşkan
Sadık İRİERBaşkan Yardımcısı
A.Yavuz ÖZDEMSekreter
Ali ŞAHİNSayman
Hüseyin MALİZKoor. Üye

den oluşan Yönetim Kurulu da 3 Haziran 1994 tarihine kadar görev yapmışlardır. 

4 Haziran 1994 tarihindeki seçimlerin ardından;  

A.Sırrı ERGÖZBaşkan
Sadık İRİERBaşkan Yardımcısı
Sedat TETİKERSekreter
Cemal MORSayman
A.Yavuz ÖZDEMKoor. Üye

Olarak Yönetim Kurulu faaliyetlerine başlamış ve 8 Haziran 1996 tarihindeki Genel Kurula kadar görevlerini sürdürmüşlerdir.  

Kurucu Başkanımız Ahmet Sırrı ERGÖZ’ün YMM Ruhsatını alması sonucu Odamızdan ayrılması gündeme geldiğinden 9 Haziran 1996 tarihinde yapılan seçimlerden sonra; bayrağı, halen Oda Başkanı olarak görevine devam eden Sadık İRİER’e devrederek mesleğimizi daha iyiye daha güzele ulaştırmayı hedefledik. 

7ncisi 9 Haziran 1996 tarihinde yapılan Odamız Genel Kurul seçimlerinde;  

Sadık İRİERBaşkan
Ali GÜRSELBaşkan Yardımcısı
Ahmet TÜREMİŞSekreter
Taner ÖZKANSayman
Mustafa ÖZKoor. Üye

olarak görev almışlardır.13 Haziran 1998 tarihinde yapılan 9ncu Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası 14 Haziran 1998 tarihinde yapılan seçimler sonucunda; 

Sadık İRİERBaşkan
Ali GÜRSELBaşkan Yardımcısı
Taner ÖZKANSekreter
Ö.Lütfi SOYSALSayman
Güngör LALANCIKoor. Üye 

olarak göreve başlamışlar ve 10 Haziran 2000 tarihinde yapılan 11.Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görevlerini sürdürmüşlerdir. 

11 Haziran 2000 tarihinde yapılan seçimlerden sonra; 

Sadık İRİERBaşkan
Güngör LALANCI Başkan Yardımcısı
Mustafa KOCABIYIKSekreter
Ahmet TÜREMİŞ Sayman
Ahmet ERGÜL Koor. Üye

olarak görev almışlardır. Odamız meslek mensuplarına daha iyi hizmet verebilmek, mesleğimize ve meslek örgütümüze yakışır bir konumda daha verimli çalışabilmek için Oda binası alımı gündeme geldi. Hatta ard arda 2-3 Genel Kurulda bu konuyla ilgili olumlu-olumsuz  söylemlerde bulunuldu. Ancak, 1998 yılı Haziranında yapılan 9.Olağan Genel Kurul Toplantısında, bir komisyon oluşturularak Oda Hizmet Binası alımı için Yönetim Kuruluna tam yetki verildi. Start alındıktan sonra konum ve ulaşım itibarıyle en uygun yer seçilerek büyük bir cesaretle 4 katlı bir bina alınarak hemen restorasyon işlerine başlandı. Bu dönemde hem harcamalarımızı kontrollü bir şekilde götürerek bütçenin dışına çıkmamak, hem de meslek mensuplarına bir an önce daha iyi hizmet verebilmek için yeni binamıza taşınmak istiyorduk. Nihayet 10 Haziran 2000 tarihinde 11.Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Odamız Hizmet Binasının açılışı Türmob Onursal Başkanı Mustafa ÖZYÜREK tarafından yapıldı.  

08-09 Haziran 2002 tarihlerinde yapılan 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçimler sonucunda;  

Sadık İRİERBaşkan
Ahmet ERGÜLBaşkan Yardımcısı
Ahmet TÜREMİŞSekreter
İskender AYSALSayman
Hüseyin ŞENDOĞANKoor. Üye

olarak görev almışlar ve bu görevlerini   05-06 Haziran 2004 tarihlerinde yapılan Odamız 15. Seçimli Olağan Genel Kuruluna kadar sürdürmüşlerdir.

 6 Haziran 2004 tarihinde yapılan seçimler sonucunda;

Sadık İRİERBaşkan
Hüseyin ŞENDOĞANBaşkan Yardımcısı
Ahmet ERGÜLSekreter
İskender AYSALSayman
Bahri KÜÇÜKOĞULLARIKoor. Üye

olarak görev almışlardır. Yine, Odamız Yönetim Kurulu Sekreteri Ahmet ERGÜL’ün 9-10 Ekim 2004 tarihlerinde yapılan TÜRMOB 15.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmiş olup TÜRMOB’da Meslek örgütümüzü ve Odamızı en iyi şekilde temsil etmiştir.  

Odamız Yönetim Kurulu Sekreteri Ahmet ERGÜL’ün Türmob Disiplin Kurulu Sekreterliğine seçilmesi dolayısıyla Odamız Yönetim Kurulu Sekreterliğinde boşalan yere A.Yavuz ÖZDEM getirilerek Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte meslek mücadelesine devam edilmiştir. 

03-04 Haziran 2006 tarihlerinde yapılan 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçimler sonucunda;  

Sadık İRİERBaşkan
A.Yavuz ÖZDEMBaşkan Yardımcısı
İskender AYSALSekreter
Bahri KÜÇÜKOĞULLARISayman
Hüseyin ŞENDOĞANKoor. Üye

olarak görev almışlar ve bu görevlerini 31 Mayıs-01 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Odamız 19. Seçimli Olağan Genel Kuruluna kadar sürdürmüşlerdir. 

31 Mayıs – 01 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçimlerde;  

Sadık İRİERBaşkan
Hüseyin ŞENDOĞANBaşkan Yardımcısı
İskender AYSALSekreter
Bahri KÜÇÜKOĞULLARI Sayman
İsmail AKTAŞKoor. Üye

olarak görev almışlar ve bu görevlerini 29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan Odamız 20. Olağan Genel Kuruluna kadar sürdürmüşlerdir.

29-30 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçimlerde;

Sadık İRİERBaşkan
Güngör LALANCIBaşkan Yardımcısı
İskender AYSALSekreter
Bahri KÜÇÜKOĞULLARI Sayman
İsmail AKTAŞKoor. Üye

olarak görev almışlar ve bu görevlerini 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan Odamız 21. Olağan Genel Kuruluna kadar sürdürmüşlerdir.

25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçimlerde;

Sadık İRİERBaşkan
İsmail AKTAŞ
Başkan Yardımcısı
Güngör LALANCI
Sekreter
Ömer Lütfi SOYSAL
Sayman
Meral ALKIŞKoor. Üye

olarak görev almışlar ve bu görevlerini 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Odamız 22. Olağan Genel Kuruluna kadar sürdürmüşlerdir.

28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçimlerde;

İsmet TANERBaşkan
İsmail AKTAŞBaşkan Yardımcısı
Güngör LALANCI
Sekreter
Uğur HASACARSayman
Refik AKCANKoor. Üye

olarak görev almışlar ve bu görevlerini 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan Odamız 23. Olağan Genel Kuruluna kadar sürdürmüşlerdir.

25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçimlerde;

Uğur HASACAR
Başkan
Bilal GAZANBaşkan Yardımcısı - Sayman
İlkay AYBARSSekreter
İbrahim ELDENKoor. Üye
Hüsnü ERERKoor. Üye

olarak görev almışlar ve bu görevlerini 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan Odamız 24. Olağan Genel Kuruluna kadar sürdürmüşlerdir.

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan seçimlerde;

Uğur HASACAR
Başkan
Bilal GAZANBaşkan Yardımcısı 
İlkay AYBARSSekreter
Mustafa ÜYESayman
H.Hüsnü BÜTÜNERKoor. Üye

başlamışlar ve halen de  bu görevlerini sürdürmektedirler.

Uğur HASACAR Başkanlığında günümüze kadar mesleki örgütlenme mücadelesini sürdüren Yönetim Kurulu üyelerinde, dönem dönem değişiklikler olmuş ise de görevi devralan Kurul üyesi bugüne kadar büyük bir özveri ve üretkenlikle üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmeye çalışmıştır, bundan sonrada çalışacaktır…

 O günlerde 350 olan üye sayımız çığ gibi büyüyerek bugün 1000’lere ulaşmıştır. Yürütme Kurullarımız da zaman içerisinde yeniden yapılanarak görev paylaşımı ve birlikte yönetme anlayışı ile üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirmişlerdir. 

Bizler, muhasebe mesleği mensupları olarak, serbest çalışanı, bağımlısı, stajyeri ve çalışanı ile 300 bin kişiyi temsil ediyoruz.  

Büyük ve güçlü bir aileyiz.

 Gücümüzü ülke çıkarlarını gözetmekten, demokrasiden laik cumhuriyet değerlerinden alıyoruz.   

 Bu güç, bu inançla mesleğimize ve meslek örgütümüze hizmetlerimize hiç durmadan devam edeceğiz…